Tussenliggende benchmarkwaarden dierhouders

Afspraken tussen diersectoren en ministerie LNV
m.b.t. tussenliggende benchmarkwaarden


De veehouderijsectoren werken al meer dan een decennium -in overleg met het ministerie van LNV- aan een verantwoord gebruik van antibiotica. In 2019 hebben de kalver-, pluimvee- en varkenssectoren aanvullende afspraken over het toepassen van nieuwe benchmarkwaarden met het ministerie van LNV gemaakt. Een overzicht van deze afspraken vindt u per diersector hieronder.


Kalversector: de kalversector heeft met het ministerie geen tussenliggende benchmarkwaarden afgesproken, maar andere afspraken gemaakt op het gebied van het gebruik van antibiotica. Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief de kalversector. https://www.kalversector.nl/wp-content/uploads/2019/12/Nieuwsbrief-Vitaal-Kalf-wijzigingen-1-januari-2020.pdf


Pluimveesector: De pluimveesector heeft met het ministerie tussenliggende benchmarkwaarden afgesproken c.q. afspraken gemaakt over de indeling van de benchmarkwaarden. Meer informatie vindt u via deze link: https://www.avined.nl/nieuws/nieuwe-indeling-antibioticagebruik-voor-vleeskuikens


Varkenssector: De varkenssector heeft met het ministerie tussenliggende benchmarkwaarden afgesproken. Meer informatie vindt u via deze link: https://pov.nl/nieuws/nieuwe-benchmarkwaarden-antibioticumgebruik-gefaseerd-ingevoerd/

 

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op