Algemeen

Benchmarken

Bij de afspraken om het antibioticumgebruik terug te dringen, is door de sectoren en de andere betrokken organisaties gekozen voor benchmarking als instrument. Als dierhouder vergelijkt u hierbij de dierdagdoseringen van het eigen bedrijf (in DDDAF) met die van gelijksoortige bedrijven. En als dierenarts vergelijkt u uw voorschrijfpatroon, uitgedrukt in de veterinaire benchmarkindicator (VBI), met dat van andere dierenartsen.

Tot en met 2018 waren er voor dierhouders drie benchmarkgebieden gedefinieerd. Vanaf 2019 is uitsluitend een streefgebied en een actiegebied gedefinieerd. Voor dierenartsen is per 2021 de systematiek geharmoniseerd met die van de dierhouders en is er ook alleen nog een streefgebied en actiegebied.

De grenswaarden voor het actieniveau zijn gericht op het identificeren van bedrijven met een verhoogd/hoog antibioticumgebruik. De SDa verwacht een actief beleid van de diersectoren en de beroepsgroep dierenartsen, dat gericht is op bedrijven in het actiegebied. Voor bedrijven in het actiegebied dienen de veehouder en dierenarts een melding te krijgen dat het antibioticumgebruik te hoog is en dat het bedrijfsgezondheids- en bedrijfsbehandelplan moet worden herzien. Deze verbetertrajecten zijn de verantwoordelijkheid van de ketenkwaliteitssystemen van de dierhouderijsectoren en de dierenartsen.

Meer informatie:

benchmarken voor dierhouders   benchmarken voor dierenartsen

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op