Algemeen

Benchmarken

Bij de afspraken om het antibioticumgebruik terug te dringen, is door de sectoren en de andere betrokken organisaties gekozen voor benchmarking als instrument. Als dierhouder vergelijkt u hierbij de dierdagdoseringen van het eigen bedrijf (in DDDAF) met die van gelijksoortige bedrijven. En als dierenarts vergelijkt u uw voorschrijfpatroon, uitgedrukt in de veterinaire benchmarkindicator (VBI), met dat van andere dierenartsen.

Er zijn voor zowel dierhouders als dierenartsen drie benchmarkgebieden gedefinieerd: het streefgebied, het signaleringsgebied en het actiegebied. De grenswaarden voor het signalerings- en actieniveau zijn gericht op het identificeren van bedrijven met een hoog antibioticumgebruik. De SDa verwacht een actief beleid van de diersectoren en KNMvD, dat gericht is op bedrijven in het signalering- en actiegebied. De bedrijven in het signaleringsgebied dienen een melding te krijgen dat hun antibioticumgebruik aandacht behoeft. Voor bedrijven in het actiegebied dienen de veehouder en dierenarts een melding te krijgen dat het antibioticumgebruik te hoog is en dat het bedrijfsgezondheids- en bedrijfsbehandelplan moet worden herzien. Deze verbetertrajecten zijn de verantwoordelijkheid van de ketenkwaliteitssystemen van de dierhouderijsectoren en de dierenartsen.

Meer informatie:

benchmarken voor dierhouders   benchmarken voor dierenartsen

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op