Commissie van toezicht

Commissie van Toezicht

De Commissie van Toezicht van de SDa bestaat uit drie leden en ziet namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toe op de onafhankelijkheid van de SDa. De precieze samenstelling van de Commissie van Toezicht kunt u vinden in bijlage 9 (pag.21) van het SDa-jaarverslag 2022.

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op