Berekenen Dierdagdoseringen (DDD)

'Defined Daily Dose Animal' per farm per year (DDDAF)

Het SDa-expertpanel heeft met ingang van 2014 in haar rapporten het Nederlandse begrip ‘dagdoseringen per dierjaar (DDD/J) vervangen door de term DDDAF: “Defined Daily Dose Animal” per farm per year om beter aan te sluiten op de internationale terminologie. De DDDAF wordt berekend als de som van de behandelbare kilogrammen op een bedrijf aanwezig over een jaar, gedeeld door het gemiddeld aantal kilogrammen dier op een bedrijf aanwezig. Deze maat geeft het gebruik weer op bedrijfsniveau en wordt gebruikt om een bedrijf te benchmarken.

Ook hanteert het SDa-expertpanel in de rapportage over het antibioticagebruik in 2013 het begrip DDDANAT  “Defined Daily Dose Animal” National, dat het gebruik van antibiotica in een complete sector weergeeft. Deze maat wordt gehanteerd in verband met de internationale vergelijkbaarheid. De DDDANAT wordt berekend als de som van de behandelbare kilogrammen in een diersector over een jaar, gedeeld door het gemiddeld aantal kilogrammen dier in een diersector aanwezig. De DDDANAT is het gewogen (naar het aantal kilogrammen dier op een bedrijf) gemiddelde van de DDDAF. Deze terminologie is in een nieuwe versie van de SOP ‘Berekening van de DDDA  voor antimicrobiële middelen door de Autoriteit Diergeneesmiddelen voor de konijnen-, pluimvee-, rundvee-, varkens- en vleeskalversector’ worden opgenomen. 

De Diergeneesmiddelenstandaard (DG-standaard) is een standaard die door de Autoriteit Diergeneesmiddelen wordt gebruikt. Meer details over deze DG-standaard vindt u in de Standard Operating Procedure (SOP) ’DG-standaard', versie januari 2015.

Alle in de DG-standaard opgenomen variabelen staan, met een korte omschrijving en eventuele opmerkingen over opname in appendix IV van de SOP Berekening van de DDDA voor antimicrobiële middelen door de SDa voor de konijnen-, rundvee-, vleeskalver-, varkens- en pluimveesector; februari 2020. 

Heeft u vragen over de berekening, stuur dan een mailbericht naar: info@autoriteitdiergeneesmiddelen.nl.
 

De algemene doseringstabel

De algemene doseringstabel van de DG-standaard wordt regelmatig aangepast. De hier gepubliceerde versie (7 augustus 2023) in pdf dient ter inzage. Voor vragen over de antimicrobiële middelen in deze lijst kunt u contact opnemen met de Autoriteit Diergeneesmiddelen via info@autoriteitdiergeneesmiddelen.nl. Ook verzoeken voor het gebruik van de actuele updates van de doseringstabel en/of de EAN-koppeltabel als Excel-file kunt u indienen via info@autoriteitdiergeneesmiddelen.nl.

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op