Dierhouder

Antibioticumgebruik verminderen

De Nederlandse dierhouderijsectoren streven naar een reductie van antibioticumgebruik. De vier grootste diersectoren hebben dit samen met andere ketenpartijen vastgelegd in de nota van de Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierhouderij. Voor dierhouders zijn dierenartsen het eerste aanspreekpunt om het antibioticumgebruik op het eigen bedrijf te verminderen. Samen met hun dierenarts maken dierhouders namelijk een plan van aanpak om hun reductiedoelstelling te halen. De SDa-benchmarkindicatoren voor dierhouders kunnen daarbij als handvat dienen. Per diersector heeft de SDa benchmarkwaarden vastgesteld, uitgedrukt in dierdagdoseringen per jaar.

Registratie diergeneesmiddelen

Dierhouders zijn wettelijk verplicht het antibioticumgebruik op hun bedrijf te registreren via het private kwaliteitssysteem van de eigen sector. Daardoor krijgen dierhouders een helder beeld van het antibioticumgebruik op hun eigen bedrijf en op andere gelijksoortige bedrijven en dus van de vermindering van het antibioticumgebruik in de eigen sector. De SDa ontvangt de geanonimiseerde gegevens van de kwaliteitssystemen uit de sectoren, beoordeelt de kwaliteit ervan en voert analyses uit. De uitkomsten hiervan beschrijft de SDa jaarlijks in een rapport dat openbaar is voor de diersectoren, de overheid en het publiek.

Kritische middelen

In de humane gezondheidszorg worden bepaalde antibiotica ingezet als laatste redmiddel. Deze antibiotica zijn het meest recent ontwikkeld en micro-organismen hebben hier meestal nog geen resistentie tegen ontwikkeld. Daarom kunnen deze middelen levensreddend zijn voor patiënten met een infectie die niet reageert op behandeling met oudere antibioticasoorten. Het is van groot belang dat deze zogenoemde “derde keuzemiddelen zorgvuldig en beperkt worden toegediend, zodat ze lang toepasbaar blijven.

De SDa streeft ernaar dat dierhouders deze derde keuzemiddelen helemaal niet meer inzetten. Het aantal bedrijven dat deze kritische antibiotica niet gebruikt, blijft groeien.

Meer informatie:

SDa-rapport “Het gebruik van fluorochinolonen en de derde en vierde generatie cefalosporines in landbouwhuisdieren”

De jaarlijkse SDa-rapporten over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op