Tussenliggende benchmarkwaarden dierhouders

Afspraken tussen diersectoren en ministerie LNV
m.b.t. tussenliggende benchmarkwaarden


De veehouderijsectoren werken al meer dan een decennium -in overleg met het ministerie van LNV- aan een verantwoord gebruik van antibiotica. In 2019 hebben de kalver-, vleespluimvee- en varkenssectoren én in 2021 heeft de kalkoensector aanvullende afspraken gemaakt met het ministerie van LNV. Een overzicht van deze afspraken vindt u per diersector hieronder.

Kalversector: de kalversector heeft met het ministerie geen tussenliggende benchmarkwaarden afgesproken, maar andere afspraken gemaakt op het gebied van het gebruik van antibiotica. Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief de kalversector. https://www.kalversector.nl/wp-content/uploads/2019/12/Nieuwsbrief-Vitaal-Kalf-wijzigingen-1-januari-2020.pdf

Vleeskuikensector: De vleeskuikensector heeft met het ministerie tussenliggende benchmarkwaarden afgesproken. Meer informatie vindt u via deze link: https://www.avined.nl/nieuws/nieuwe-indeling-antibioticagebruik-voor-vleeskuikens

Kalkoensector: De kalkoensector heeft met het ministerie tussenliggende benchmarkwaarden afgesproken. Meer informatie vindt u via deze link: Nieuwe benchmarkwaarden antibiotica voor kalkoenbedrijven - AVINED

Varkenssector: De varkenssector heeft met het ministerie tussenliggende benchmarkwaarden afgesproken. Meer informatie vindt u via deze link: Antibiotica: de veranderingen in 2021 - Actuele thema's | POV

Konijnensector: De konijnensector heeft met het ministerie tussenliggende benchmarkwaarden afgesproken voor 2022 en 2023. Per 2024 wordt aangesloten bij de SDa-benchmarkwaardensystematiek. Dit houdt in dat dan de signaleringswaarde komt te vervallen en er alleen nog een actiewaarde zal zijn. 

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op