Veelgestelde vragen

De VBI beschrijft het voorschrijfpatroon van antibiotica van een dierenarts in een specifieke sector. Deze wordt berekend als de som van de behandelbare kilogrammen die zijn voorgeschreven gedurende een jaar door een specifieke dierenarts op alle bedrijven waarmee deze dierenarts een één-op-één relatie heeft, gedeeld door het gemiddeld aantal kilogrammen dier dat op alle bedrijven aanwezig zijn waarmee de dierenarts een één-op-één relatie heeft. De uitkomst van deze berekening is het aantal dagen dat een gemiddeld dier is behandeld met antibiotica door de betreffende dierenarts. 

Bij de nieuwe VBI-systematiek worden dezelfde benchmarkwaarden voor het actiegebied gehanteerd als die voor de bedrijven zijn afgegeven. In deze benchmarksystematiek worden aanvaardbare en voorlopige benchmarkwaarden onderscheiden, afhankelijk van de verdeling van het antibioticumgebruik over de bedrijven in de betreffende diercategorie. Als een diersector tussenliggende benchmarkwaarden heeft afgesproken met de overheid dan zal de VBI met deze benchmarwaarden worden afgesproken. Voor meer informatie over de verschillende typen benchmarkwaarden zie https://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/nl/benchmarken/benchmarking-dierhouders en https://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/nl/benchmarken/tussenliggende-benchmarkwaarden-dierhouders.

Het SDa-expertpanel stelt voor bedrijven een benchmarkwaarde vast per diercategorie, deze benchmarkwaarde geldt ook voor dierenartsen. 

Deze wordt berekend als de som van de behandelbare kilogrammen die zijn voorgeschreven gedurende een jaar door een specifieke dierenarts op alle bedrijven waarmee deze dierenarts een één-op-één relatie heeft, gedeeld door het gemiddeld aantal kilogrammen dier dat op alle bedrijven aanwezig zijn waarmee de dierenarts een één-op-één relatie heeft. Structureel hooggebruikers, bedrijven met een antibioticumgebruik boven de actiewaarde in twee achtereenvolgende jaren, worden uitgesloten van deze berekening.

Dit zijn bedrijven die in twee achtereenvolgende jaren met het antibioticumgebruik boven de actiewaarde uitkomen. Structureel hoog gebruikende bedrijven worden niet meegenomen in de nieuwe VBI berekening. Volgens afspraak wordt er door de sectoren in nauwe afstemming met de dierenartsen voor deze bedrijven specifiek beleid ontwikkeld om het gebruik te verlagen.

Omdat de benchmarkwaarden per diersoort en diercategorieën verschillen.

Ja, uit eerdere analyses van het SDa-expertpanel blijkt dat het voorschrijfpatroon van antibiotica per dierenarts aanzienlijk verschilt. Deze zijn ook terug te vinden in de jaarlijkse SDa-rapporten onder https://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/nl/publicaties/sda-rapporten-antibioticumgebruik.

Als de VBI van een dierenarts de voor de diercategorie geldende actiewaarde overschrijdt, dan verdient van de betreffende dierenarts direct nadere aandacht.

Wanneer u meer antibiotica voorschrijft dan gewenst, koppelt het kwaliteitssysteem dat aan u terug. Het is voor de dierenarts ook te zien in de database van het kwaliteitssysteem van de betreffende diersector.

Contractwisselingen hebben geen invloed. De SDa krijgt namelijk van Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) door voor welke periode u verantwoordelijk bent voor een bepaalde dierhouder.

Nee. De dierenarts en dierhouder werken samen aan verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen.

De veterinaire benchmarkindicator (VBI) is alleen bekend bij de dierenarts zelf en bij de inspecterende instantie van de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD). De gegevens waar SDa mee werkt zijn anoniem.

Nee, de SDa krijgt de gegevens anoniem door.

De “Defined Daily Dose Animal National” (DDDANAT) geeft het gemiddelde gebruik van antibiotica per diersoort en diersector weer voor het hele land. De DDDANAT is de som van de behandelbare kilogrammen in een diersector over een jaar gedeeld door het gemiddeld aantal kilogrammen dier in een diersector aanwezig. Andere landen hanteren deze maat ook. Zo kan het antibioticumgebruik internationaal worden vergeleken.

Neem vooral contact op met het SDa-bureau. Bel ons op werkdagen op 088 - 03 07 222, mail info@autoriteitdiergeneesmiddelen.nl of gebruik het contactformulier.

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op