Benchmarking dierenartsen voorbeeldberekening

Voorbeeldberekening VBI varkensdierenartsen

Op deze pagina wordt een voorbeeldberekening gegeven van de VBI voor een fictieve varkensdierenarts. Voor een uitgebreide uitleg van de VBI zie benchmarking dierenartsen.

Beschrijving bedrijven waarmee de dierenarts een 1-op-1 relatie heeft
Dierenarts A is een fictieve varkensdierenarts met onder zijn hoede 21 varkensbedrijven. Hij heeft bedrijven in alle diercategorieën en zal voor elke diercategorie afzonderlijk een VBI ontvangen. In tabel 1 staat het fictieve antibioticumgebruik van deze bedrijven weergegeven per diercategorie. Veel bedrijven hebben meerdere diercategorieën, voor deze bedrijven telt het gebruik van elke diercategorie afzonderlijk mee in de VBI-berekening.
 

Stapsgewijze berekening nieuwe VBI

1. Bepalen diercategorieën waarvoor een VBI wordt berekend
De dierenarts heeft bedrijven in de diercategorieën speenbiggen, vleesvarkens en zeugen/zuigende biggen. De dierenarts ontvangt voor elk van deze categorieën een afzonderlijke VBI.

2. Uitsluiten structureel hooggebruikers van de berekening
Dierenarts A heeft vier bedrijven die zijn aangemerkt als structureel hooggebruiker, dit zijn bedrijven met twee achtereenvolgende jaren een gebruik boven de SDa benchmarkwaarde voor de betreffende diercategorie. Het gaat bij de speenbiggenbedrijven om 5, 7 en 11 en bij zeugen/biggenbedrijven om 15 (zie in tabel 1 de bedrijven in het rood). Deze bedrijven worden niet meegenomen in de berekening van de nieuwe VBI.

3. Berekenen VBI per diercategorie
De VBI per diercategorie kan vervolgens op twee manieren worden berekend:

  • Manier 1. Door per diercategorie de som te nemen van het aantal behandelde kilogrammen dier en deze te delen door de gemiddeld aanwezige kilogrammen dier (zie het grijze tekstvak onderaan deze pagina voor de volledige berekening).
    De gemiddelde aanwezige kilogrammen doeldier per bedrijf wordt berekend door het aantal dieren in de betreffende diercategorie te vermenigvuldigen met het door de SDa vastgestelde standaardgewicht van deze dieren. In de derde kolom van tabel 1 staat de uitkomst van deze berekening.
  • Manier 2. Door per bedrijf, waarmee een dierenarts een 1-op-1 relatie heeft, de wegingsfactor (zie tabel 1) te vermenigvuldigen met de DDDAF. De VBI wordt vervolgens berekend door hier per diercategorie de som van te nemen. Deze manier wordt in het grijze tekstvak onderdaan deze pagina verder toegelicht.
    Het benchmarkresultaat kan vervolgens worden bepaald aan de hand van de vastgestelde benchmarkwaarden van de SDa (tabel 2). Dierenarts A komt voor alle diercategorieën in het groen terecht.

4. Vaststellen benchmarkresultaat
Het benchmarkresultaat kan vervolgens worden bepaald aan de hand van de vastgestelde benchmarkwaarden van de SDa (tabel 2). Dierenarts A komt voor alle diercategorieën in het groen terecht.

 

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op