Nieuws

Antibioticumgebruik stabiliseert; focus op structureel hoog gebruikende bedrijven

donderdag 13 juni 2024

Het gebruik van antibiotica in de dierhouderij stabiliseert. De melkgeiten-, pluimvee-, rundvee- en varkenssector hebben in 2023 een gebruikspatroon vergelijkbaar met dat van vorig jaar. In de kalkoensector is ten opzichte van het gebruik in 2022 het antibioticumgebruik gedaald met 34,2%; het antibioticumgebruik in de kalversector en konijnensector is gestegen met respectievelijk 7,6% en 8,5%. De verwachting is dat verdere reductie van het antibioticumgebruik in de gemonitorde diersectoren kan worden bereikt door het verlagen van het gebruik op bedrijven met een structureel hoog gebruik.

De verkoop van antibiotica is in 2023 met 4,5% gestegen ten opzichte van 2022. De daling ten opzichte van het door de overheid aangewezen referentiejaar 2009 is nu 76,4%. De verkoop van antibiotica die als laatste redmiddel worden ingezet bij de mens (fluorochinolonen en 3e en 4e generatie cefalosporinen) is stabiel en laag. De verkoop van polymyxines (o.a. colistine) is voor het derde opeenvolgende jaar gedaald.

De resultaten van 2023 zijn overwegend positief. De focus blijft ook de komende jaren liggen op het verlagen van het gebruik op bedrijven met een structureel hoog gebruik en op hun dierenartsen om daarmee de kans op het ontstaan en verspreiden van resistente bacteriën te verminderen.

Lees de begeleidende SDa-brief en -rapportage online.

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op