Nieuws

Het gebruik van antibiotica is verder afgenomen; verkoop is gedaald

donderdag 22 juni 2023

In de konijnen-, varkens- en vleeskuikensector werpen de actieplannen van de sectoren vruchten af. Het antibioticumgebruik is in 2022 in deze sectoren gedaald met respectievelijk 32,4%, 23,8% en 7,6% en er zijn minder bedrijven met een structureel hoog gebruik. De rundveesector laat sinds 2014 een stabiel, laag gebruikspatroon zien. Het antibioticumgebruik in de kalkoen- en kalversector is gestegen met respectievelijk 4,0% en 5,6% ten opzichte van het gebruik in 2021.

De verkoop van antibiotica is in 2022 met 22,9% gedaald ten opzichte van 2021. De daling ten opzichte van het door de overheid aangewezen referentiejaar 2009 is nu 77,4%.

De SDa vergelijkt jaarlijks de gebruikscijfers van antibiotica met de verkoopcijfers. Door verandering in de Europese regelgeving is het nu ook voor dierenartsenpraktijken in de Europese Unie mogelijk middelen die in eigen land niet beschikbaar zijn in een andere EU-lidstaat te kopen. Hierdoor kan de vergelijking tussen gebruiks- en verkoopcijfers voor de Nederlandse dierhouderij in de toekomst van minder toegevoegde waarde zijn. De SDa realiseert zich dit en zal in samenspraak met andere EU- lidstaten proberen de omvang van deze inkoop te duiden.

De diercategorieën die een toename in gebruik laten zien, kennen ook een grote variatie in gebruik van antibiotica tussen de bedrijven. Zodra het aantal bedrijven met een hoog gebruik significant daalt, kan de SDa ook voor deze categorieën dieren een benchmarkwaarde voor aanvaardbaar gebruik opstellen. De gegevens van de geitensector zijn nog niet volledig. Dierenartsen en geitenhouders zullen zich samen moeten inzetten om alle gegevens, die nodig zijn om het gebruik van antibiotica te berekenen, inzichtelijk te maken.

De resultaten van 2022 zijn overwegend positief. De SDa maakt uit deze gegevens op dat veel dierhouders en dierenartsen succesvol zijn in hun streven het gebruik van antibiotica structureel te verlagen. De focus blijft ook de komende jaren liggen op een reductie van het antibioticumgebruik bij de structureel hoog gebruikende bedrijven en hun dierenartsen om daarmee de kans op het ontstaan en verspreiden van resistente bacteriën te verminderen.

Lees de begeleidende SDa-brief en -rapportage online.

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op