Nieuws

Jaarverslag 2022

woensdag 14 juni 2023

Ieder jaar maakt de SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen een verslag over het werk dat er in het voorgaande kalenderjaar is verricht. Het uitgangspunt voor het jaarverslag is het werkplan van dat jaar. Met het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af aan de overheid, de diersectoren, de beroepsgroep dierenartsen en de eigen medewerkers. Het jaarverslag beschrijft of de plannen van het bestuur ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd en hoe dit is verlopen. Het jaarverslag is via deze link te downloaden.

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op