Actuele benchmarkwaarden

Actuele benchmarkwaarden

De bestaande benchmarkwaarden voor 2017 gelden in ieder geval tot eind 2018. Daarbij is het streefgebied (groen) hetzelfde als in de voorgaande jaren. In de praktische uitwerking is het signaleringsgebied (oranje) in 2017 actiegebied (rood) geworden. De sectoren gaan ook dierhouders en dierenartsen die zich structureel in het signaleringsgebied bevinden, aanspreken op het antibioticumgebruik dan wel voorschrijfpatroon.

De nieuwe benchmarkwaarden zijn in juni 2018 vastgesteld op basis van:

  • De wetenschappelijke benadering die is weergegeven in het rapport: “Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2015” (pag. 36 t/m 41) 
  • Extra analyses van de monitoringsgegevens door het SDa-expertpanel
  • De uitkomsten van de onderzoeken naar de belangrijkste succesfactoren in de vleeskuiken-, varkens- en kalversector uit 2017. Deze sectoren hebben deze onderzoeken zelf uitgevoerd, met financiering van het Ministerie van LNV. Het onderzoek naar de belangrijkste succesfactoren bij dierenartsen wordt later afgerond en zal worden betrokken bij de bijstelling van de benchmarkwaarden van dierenartsen.
  • Aanvullende en relevante informatie die de sectoren aanleveren

De sectoren implementeren vervolgens de nieuwe benchmarkwaarden via de verschillende kwaliteitssystemen binnen de sectoren.

 

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op