Welkom bij de Autoriteit Diergeneesmiddelen

De Autoriteit Diergeneesmiddelen streeft naar verantwoord gebruik van antimicrobiele middelen in de Nederlandse dierhouderij in het belang van de volksgezondheid en met in achtneming van de borging van dierenwelzijn.

Bent u dierhouder, dierenarts of consument?

SDa stelt relatie tussen antibioticagebruik en resistentie vast; geen onderbouwing voor benchmarkwaarden

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) publiceert vandaag het rapport “Relaties tussen antibioticagebruik en voorkomen van resistente micro-organismen, is benchmarken op basis van informatie over resistentie mogelijk? Lees verder

Betrouwbaarheid van de gegevens is toereikend

De SDa is verheugd dat de betrouwbaarheid van de gegevens, zoals vastgesteld door KPMG, toereikend is voor de SDa om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over het antibioticagebruik in de verschillende gemonitorde diersectoren. De belangrijkste bevindingen lichten wij in de SDa-brief verder toe. Lees verder

Nieuw type colistine resistentie ook in Nederland aangetroffen

Op 17 december jl. heeft het Centraal Veterinair Instituut (CVI) haar bevindingen ten aanzien van colistine resistentie op de website gepubliceerd. Voor meer informatie over de betekenis van dit bericht klik hier

Conceptrapport 'Monensin: an evaluation of the Expert panel'

Het conceptrapport ‘Monensin: an evaluation of the Expert panel of the Netherlands Veterinary Medicine Authority’ is opgesteld door het SDa-expertpanel om een advies te geven of Kexxtone® (werkzame stof: monensin) bij kan dragen aan antimicrobiële resistentie bij bacteriën die bij de mens voorkomen.
Het expertpanel komt tot de conclusie dat  Lees verder