Welkom bij de Autoriteit Diergeneesmiddelen

De Autoriteit Diergeneesmiddelen streeft naar verantwoord gebruik van antimicrobiele middelen in de Nederlandse dierhouderij in het belang van de volksgezondheid en met in achtneming van de borging van dierenwelzijn.

Bent u dierhouder, dierenarts of consument?

Persbericht: geringe daling antibioticumgebruik in dierhouderij; afgelopen vijf jaar laat beweging naar uniform verantwoord gebruik zien

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) publiceert het jaarlijkse rapport over het antibioticumgebruik in 2015. Naast de jaarlijkse rapportage over het gebruik, doet het SDa-expertpanel voorstellen voor het aanpassen van de benchmarkwaardensystematiek. Lees verder

SDa stelt relatie tussen antibioticagebruik en resistentie vast; geen onderbouwing voor benchmarkwaarden

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) publiceert het rapport “Relaties tussen antibioticagebruik en voorkomen van resistente micro-organismen, is benchmarken op basis van informatie over resistentie mogelijk? Lees verder

Betrouwbaarheid van de gegevens is toereikend

De SDa is verheugd dat de betrouwbaarheid van de gegevens, zoals vastgesteld door KPMG, toereikend is voor de SDa om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over het antibioticagebruik in de verschillende gemonitorde diersectoren. De belangrijkste bevindingen lichten wij in de SDa-brief verder toe. Lees verder

Nieuw type colistine resistentie ook in Nederland aangetroffen

Op 17 december jl. heeft het Centraal Veterinair Instituut (CVI) haar bevindingen ten aanzien van colistine resistentie op de website gepubliceerd. Voor meer informatie over de betekenis van dit bericht klik hier