Nieuws

Benchmarking voor dierenartsen verandert

woensdag 7 oktober 2020

De SDa benchmarkt sinds 2014 het voorschrijfpatroon van dierenartsen. Het voorschrijfpatroon van dierenartsen is de laatste jaren sterk veranderd, resulterend in een afname van het gebruik met bijna 70%. Het veranderde voorschrijfpatroon sluit niet meer goed aan bij de oorspronkelijke  benchmarksystematiek en daarom is de systematiek nu aangepast. Voor de dierenartsen zullen dezelfde benchmarkwaarden gehanteerd worden als voor de sector waarin de dierenarts werkzaam is.

De nieuwe benchmarksystematiek voor dierenartsen gaat uit van de DDDAVET. De DDDAVET geeft het aantal dagen weer dat een gemiddeld dier wordt behandeld door de dierenarts. Het is voor de dierenarts een makkelijk te interpreteren maat, en voor dierenartsen worden dezelfde benchmarkwaarden aangehouden als voor de diersectoren.

Meer informatie over de nieuwe benchmarking voor dierenartsen kunt u hier nalezen.

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op