Benchmarken voor dierenartsen

Benchmarken voor dierenartsen

Bij de afspraken om het antibioticumgebruik terug te dringen, is door alle betrokken partijen en organisaties gekozen voor benchmarking. Benchmarken is een instrument dat u helpt om uw bedrijfsprestaties te verbeteren.

De SDa heeft ook voor dierenartsen een benchmarkwaardensysteem vastgesteld. Dit systeem is gebaseerd op de dierdagdoseringen van alle bedrijven waar een dierenarts een één-op-één relatie mee heeft. Het voorschrijfpatroon is aanvaardbaar als minder dan 1 op de 10 van zijn of haar bedrijven zich in het actiegebied bevindt (veterinair streefgebied < 0,1). Een dierenarts schrijft teveel antibiotica voor als globaal 1 op de 3 van bedrijven zich in het actiegebied bevindt (veterinair actiegebied: > 0,3).

Het voordeel van deze rekenmethodiek is dat het voorschrijfpatroon van een dierenarts niet meteen in het actiegebied ligt als het antibioticumgebruik van een enkel bedrijf te hoog ligt. Zo wordt rekening gehouden met praktijksituaties waarin een dierenarts op een bedrijf incidenteel meer antibiotica moet voorschrijven.

Het SDa-rapport “Veterinaire Benchmarkindicatoren” geeft achtergrondinformatie over de rekenmethode.

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op