SDa-rapportages

Het SDa-rapport 'Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2016'; Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen

SDa-rapport, mei 2017 (incl. revisies)

Figuur 1 en 2 uit dit rapport zijn hier apart te downloaden

SDa-notitie Zinkoxide

Standpunt SDa-expertpanel met betrekking tot gebruik van zinkoxide in speenbiggen, april 2017

 

Het rapport vindt u hier
 

 

Het SDa-rapport 'Antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren'

Het SDa-rapport 'Antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren' uitkomsten van een survey onder dierenartsenpraktijken over de jaren 2012 t/m 2014. Onderaan de brief behorend bij het SDa-rapport, vindt u een link naar het rapport.

Het SDa-rapport 'Antibioticumgebruik bij paarden'

Het SDa-rapport 'Antibioticumgebruik bij paarden' uitkomsten van een survey onder dierenartsenpraktijken over de jaren 2012 t/m 2014. Onderaan de brief behorend bij het SDa-rapport, vindt u een link naar het rapport.

SDa-rapport ‘Relaties tussen antibioticagebruik en voorkomen van resistente micro-organismen’

SDa-rapport, februari 2016
Onderaan de brief behorende bij het SDa-rapport, vindt u een link naar het rapport.


 

Het SDa-rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2014’; Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen’

SDa-rapport, 21 mei 2015
In de brief behorende bij het SDa-rapport, vindt u een link naar het rapport.

 

Het SDa-rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2013’; Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen’

SDa-rapport, 17 juni 2014, revisie 9 september
Lees hier de SDa-beleidsbrief bij dit rapport. 

 

Precisering reductiedoelstellingen

SDa-notitie, november 2011