Nieuws

« naar nieuwsoverzicht

29 februari 2016

Persbericht: SDa stelt relatie tussen antibioticagebruik en resistentie vast

 

 

 

 
SDa stelt relatie tussen antibioticagebruik en resistentie vast:

geen onderbouwing voor benchmarkwaarden

 

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) publiceert vandaag het rapport “Relaties tussen antibioticagebruik en voorkomen van resistente micro-organismen, is benchmarken op basis van informatie over resistentie mogelijk?” Met dit rapport heeft het SDa-expertpanel de relatie tussen antibioticagebruik en het voorkomen van resistente micro-organismen onderzocht met als doel na te gaan of benchmarkwaarden onderbouwd kunnen worden op basis van informatie over het voorkomen van resistentie.  

De uitkomsten laten zien dat een daling van antibioticagebruik gepaard gaat met een daling van het voorkomen van antibioticaresistente E.coli bacteriën uit mestmonsters van kalveren, varkens en vleeskuikens. De mate van daling varieert sterk en is afhankelijk van de specifieke vorm van resistentie.

Het doel van het onderzoek was om na te gaan of de benchmarkwaarden beter onderbouwd konden worden met informatie over het voorkomen van resistentie. Nadere analyse van de data leidt niet tot een model op basis waarvan tot resistentie geïnformeerde benchmarkwaarden kunnen worden afgeleid. Daarom blijft de SDa de benchmarkwaarden vaststellen op basis van bestaande werkwijze.

Het SDa expertpanel concludeert dat de verbanden tussen daling in gebruik en de daling in het voorkomen van antibioticaresistente E.coli bacteriën een sterke aanwijzing vormen dat verdere reductie van totale antibioticagebruik zal leiden tot een afname van het voorkomen van resistentie.

Het beleid van de SDa blijft gericht op reductie van het totale antibioticagebruik. Aandacht om verdere reductie te bewerkstelligen, moet zich blijven richten op de bedrijven in het actiegebied (rood) en het signaleringsgebied (oranje). De SDa blijft van mening dat inzicht in de achtergronden van het hoge gebruik op bedrijven in het actie- en signaleringsgebied essentieel is om tot verdere reductie te komen. Onderzoek in de toekomst zal zich daarom moeten richten op het identificeren van factoren die antibioticagebruik bepalen en het ontwikkelen van interventies op deze factoren.

Vervolgens zullen de betrokken partijen moeten komen tot implementatie van deze interventies, alsmede de evaluatie van het effect van de interventies. 

De SDa is verheugd dat dit rapport bevestigt dat de ingeslagen weg van reductie van totale antibioticagebruik inderdaad leidt tot reductie van resistentie. De SDa vertrouwt er daarom op dat de ingeslagen weg zal leiden tot verder terugdringen van antibioticaresistentie bij dieren. 

De SDa-brief met link naar het volledige rapport vindt u hier.

 

___________________________________________________________________________________________________

De SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen is een onafhankelijk instituut dat indicatoren vaststelt voor verantwoord antibioticumgebruik in de dierhouderij. De SDa geeft opdracht voor de aanlevering van gebruiksgegevens en houdt toezicht op de kwaliteit van gegevens en verbetertrajecten.
Meer weten over de Autoriteit Diergeneesmiddelen? Kijk op www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl
Voor vragen over het SDa-rapport kunt u contact opnemen met Hetty van Beers-Schreurs (directeur SDa) 088 – 0307 222 of vanbeers@autoriteitdiergeneesmiddelen.nl.