Nieuws

25 april 2017

Promotie David Speksnijder: Antibiotic use in farm animals, supporting behavioural change ..

David Speksnijder zal op dinsdag 25 april promoveren op een onderzoek naar antibioticumgebruik bij landbouwhuisdieren, gedragsverandering bij dierenartsen en veehouders (Volledige titel: Antibiotic use in farm animals: supporting behavioural change of veterinarians and farmers)...Dit onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van prof...

18 november 2016

Mw. Hetty van Beers benoemd tot Lid van Verdienste door ledenraad van de KNMvD

Op het Nationaal Veterinair Congres 2016, dat op 11 en 12 november plaats vond in Nieuwegein, is de directeur van de SDa, mw...Hetty van Beers, door de ledenraad van de KNMvD benoemd tot Lid van Verdienste...Mw...van Beers ontving deze eretitel onder andere voor haar inspanningen als "uitstekende ambassadeur van de dierenartsen, maar ook van het bijzondere initiatief van overheid, sectoren en dierenartsen om gezamenlijk het antibioticagebruik te reduceren opdat de resistentieproblematiek zal afnemen...

8 november 2016

SDa-brief 'Antibioticumgebruik bij paarden'

Onderaan deze brief vindt u de link naar het rapport Utrecht, 8 november 2016 Betreft: SDa-rapport ‘Antibioticumgebruik bij paarden’, uitkomsten van een survey onder dierenartsenpraktijken over de jaren 2012 t/m 2014 Geachte relatie, De Autoriteit Diergeneesmiddelen, SDa, biedt u hierbij het rapport ‘Antibioticumgebruik bij paarden’, uitkomsten van een survey onder dierenartsenpraktijken over de jaren 2012 t/m 2014 aan...

8 november 2016

SDa-brief 'Antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren

Onderaan deze brief vindt u een link naar het rapport Utrecht, 8 november 2016 Betreft: SDa-rapport ‘Antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren’, uitkomsten van een survey onder dierenartsenpraktijken over de jaren 2012 t/m 2014 Geachte relatie, De Autoriteit Diergeneesmiddelen, SDa, biedt u hierbij het rapport aan: ‘Antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren’, uitkomsten van een survey onder dierenartsenpraktijken over de jaren 2012 t/m 2014...

15 juli 2016

Toekenning Program Committee Award aan prof. Jaap Wagenaar op ASM Microbe 2016 symposium in Boston

Prof...dr...Jaap Wagenaar, lid van het SDa-expertpanel, heeft de ICAAC Program Committee Award ontvangen voor zijn abstract “The Critical Factors For A Nationwide Major Reduction Of Antimicrobial Use In Animals In The Netherlands With A Parallel Reduction In Antimicrobial Resistance”...In het abstract wordt de Nederlandse werkwijze en de rol van de SDa toegelicht...

Archief