Agenda

De SDa geeft regelmatig lezingen op bijeenkomsten. Hieronder vindt u een overzicht van de data waarop deze lezingen plaatsvinden.

26 oktober 2017

Bezoek Japanse delegatie aan de SDa, Utrecht

Op 26 oktober a...s...ontvangt de SDa een Japanse delegatie...De Japanse delegatie komt naar Nederland om te vernemen hoe het systeem van vastleggen van voorschrijfregels en het berekenen van dierdagdoseringen voor de varkenssector geregeld is...Zij brengen een bezoek aan een dierenartspraktijk, een varkenshouder , een IKB-systeem en aan de SDa...

29 september 2017

Symposium "Antibiotikaresistenzsituation verbessern ...", Vechta, Duitsland

Op 29 september 2017 geeft mevrouw Hetty van Beers een voordracht getiteld: Das veterinärmedizinische Antibiotikaminimierungsprogramm in den Niederlanden - das methodische Vorgehen und Ergebnisse...De volledige titel van het wetenschappelijke symposium luidt: Antibiotikaresistenzsituation verbessern - Eine gemeinsame Aufgabe von Human- und Veterinärmedizin...


Het is vandaag 26 september 2017.
Verlopen agenda items:


11 september 2017

G20: 1st Meeting directeuren humane en veterinaire instituten, Berlijn

Mw...Hetty van Beers woont op 11 en 12 september de 1e bijeenkomst bij van directeuren van humane en veterinaire instituten uit 20 landen in Berlijn voor de uitwisseling van ervaringen...De bijeenkomst is een voortvloeisel van de G20 top, die in juni van dit jaar plaats vond in Hamburg...Tijdens de top is door de wereldleiders afgesproken kennis te delen over het OneHealth concept...

26 april 2017

Data collection on consumption of veterinary antimicrobials in Europe, Brussel

De Europese Commissie Directorate-General for Health and Food Safety organiseert in samenwerking met de European Medicines Agency (EMA) een workshop met als titel: Data collection on consumption of veterinary antimicrobials in Europe - achievements, challenges and way forward...Mevrouw van Beers neemt deel aan deze workshop...

25 april 2017

6th International Symposium of the Veal Sector, La Baule, Frankrijk

Op 25 en 26 april a...s...vindt in La Baule, Frankrijk, het 6e internationale symposium van de kalversector plaats...Het symposium heeft de toepasselijke titel: Re-veal your mind...New challenges for the veal sector...In de deelsessie over gezondheid zal het gaan over antibiotica en antibiotica resistentie...SDa beleidsmedewerker, Marleen Lenssinck, geeft tijdens deze deelsessie een voordracht waarin zij de Nederlandse aanpak om antibioticumgebruik te reduceren in voedselproducerende dieren toelicht...

24 april 2017

Succesvol samenwerken aan diergezondheid en antibioticareductie: het nut, de noodzaak en de praktijk

Mevrouw van Beers geeft een voordracht getiteld: Het gebruik van antibiotica in de melkveehouderij 3...0 - van curatief - naar preventief - naar behandeling op maat...Mevrouw van Beers geeft deze voordracht op het symposium: Succesvol samenwerken aan diergezondheid en antibioticareductie: het nut, de noodzaak en de praktijk...

21 maart 2017

Global forum for innovations in agriculture (GFIA), Abu Dhabi

Van 20 tot en met 21 maart 2017 vindt de conferentie: Global forum for innovations in agriculture (GFIA) plaats in Abu Dhabi...Mevrouw van Beers is op 21 maart een van de sprekers in de sessie over Future-proofing animal health...Mevrouw van Beers gaat in haar voordracht in op: Reducing the need for and use of antimicrobials on the farm...